C. Toetsen om te groeien

Inhoud

Docenten en leerlingen hebben een dagtaak aan het maken van toetsen, maar gebruiken we de resultaten van al die toetsen daadwerkelijk om de leerling verder te helpen? Om het groeiproces van de leerling beter in kaart te brengen en te faciliteren, staan we in deze cursus stil bij verschillende mogelijkheden om formatief en summatief te toetsen en geven we handvatten om de uitkomsten effectief terug te koppelen naar de leerlingen. Het geven van waardevolle feedback en hoe behaalde resultaten een rol kunnen spelen in het verdere differentiatieproces staan ook centraal. Deelnemers krijgen inzicht in de theorie achter de toetskwaliteit en leren zelf betrouwbare en valide toetsen te maken. 

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: 

* toetsmatrijs 

* formatief / summatief toetsen 

* taxonomie RTTI / OBIT 

* analyse 

* cesuurbepaling 

* feedback geven 

Doelgroep
Iedereen die toetsing serieus neemt. 

Organisatie
De training kan in company worden gegeven aan groepen van maximaal 20 personen (tweemaal een dagdeel). Hiervoor kan een offerte worden aangevraagd, waarbij rekening wordt gehouden met de keuze voor een training intern (in het eigen schoolgebouw of bij een andere Fricoloreschool) of extern. Ook kan op de training individueel worden ingeschreven, minimaal 12 deelnemers (een hele dag en een middag). 

Toetsen om te groeien yOTSYYnR47 12 RU