D. Basiscoach

‘Een goede mentor kan luisteren en/of vragen stellen op het juiste moment’

Inhoud
De cursus basiscoach staat open voor alle medewerkers die hun coachende vaardigheden willen ontwikkelen.
Coaching zien wij als een kerncompetentie die op alle niveaus in de school van belang is. In de rela-tie naar leerlingen, als mentor bijvoorbeeld. Of om je collega te ondersteunen in het kader van zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. Ook voor leiding-gevenden is coaching een stijl die in het repertoire onmisbaar is. Het accent ligt in de training op luisteren, het stellen van goede vragen en het geven/krijgen van feedback. Zowel in een-op-een-situaties als in groepen.

Doelgroep
Alle medewerkers

Organisatie
De cursus is een 3-daagse training van 9.00 tot 16.00 uur. De groep bestaat uit ongeveer 15 cursisten.

Gedragslijn bij afzeggingen                                  
De aanmelding vindt plaats in overleg met de leidinggevende. In geval van verhindering vindt restitutie plaats                                        
> tot vier weken voor de eerste datum van de training:                        100%                
> tot twee weken voor de eerste datum van de training:                        50%                
> tot twee dagen voor de eerste datum van de training:                        de beinvloedbare kosten voor de accommodatie                
                                        

Basiscoach DeSC4Z1EjB 24 RU