B. De effectieve les

Inhoud
Een belangrijk thema binnen de school is: opbrengstgericht werken. Daarbij staat het primaire proces in de klas steeds centraler.
In deze training worden concrete handreikingen gedaan om de les effectiever te maken en daardoor het rendement te verhogen. Belangrijke vraag: ‘Hoe krijg je de leerlingen in de leerstand?’
De 9 didactische leerstrategieën van Marzano, gebaseerd op meer dan 30 jaar weten-schappelijke onderzoek, vormen de basis. Met elkaar kunnen praten, in allerlei werkvormen, over onderwijs en didactiek wordt door eerdere deelnemers aan deze training als heel inspirerend ervaren. Daarvoor heb je toch gekozen om in het onder-wijs te gaan werken?
Kortom, het is een training waarmee je als docent meteen aan de slag kunt gaan in de klas en die verrassende resultaten oplevert!

Doelgroep
Alle docenten

Organisatie
De training kan in company worden gegeven aan groepen van maximaal 20 personen (tweemaal een middag). Hiervoor kan een offerte worden aangevraagd, waarbij rekening wordt gehouden met de keuze voor een training intern (in het eigen school-gebouw of bij een andere Fricoloreschool) of extern.

Effectieve les G513UcfVXW 8 RU