Chr. Gymn. Beyers Naudé

Het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé is een relatief kleine, christelijke school voor gymnasiaal onderwijs. De school telt ongeveer 540 leerlingen, afkomstig uit vrijwel de hele provincie.

Het motto van de school is ‘Lef om te leren’. We bieden hoogstaand en kwalitatief goed onderwijs en een rijke leeromgeving, waarbinnen leerlingen op zowel intellectueel, sociaal als creatief gebied hun talenten kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkeling vindt zowel binnen de lessen als daarbuiten, bij de vele buitenschoolse activiteiten, plaats. 

Bezoekadres

Gymnasiumstraat 36
8932 GW Leeuwarden 

Directeur: mw. B.M.T.G. Pelgrum

T (058) 2124471
E

Kijk voor meer informatie op onze website: www.cgbn.nl