Lauwers College

Het Lauwers College is een christelijke scholengemeenschap met drie locaties; in Buitenpost, Grijpskerk en Kollum. De scholengemeenschap is vernoemd naar het riviertje ‘De Lauwers’ die voor een gedeelte de grens tussen Friesland en Groningen aangeeft. Op dit moment volgen ongeveer 1500 Friese en Groningse leerlingen bij ons vmbo, havo en vwo. 

Bij het Lauwers College werken ongeveer 180 medewerkers. De cultuur van de scholengemeenschap kenmerkt zich als warm en betrokken waar op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. Een school met een menselijke maat waarin je elkaar kent en waar je gekend wordt. Op het Lauwers College is er oog voor optimale ontwikkeling van zowel de leerling als de medewerker.  

Locatie Buitenpost

De Hoefslag 40, 9285 RV Buitenpost
(0511) 54 24 15 

Locatie Grijpskerk

Reitsema Burchtstraat 4, 9843 BG Grijpskerk
(0594) 21 25 43 

Locatie Kollum

J. Bogermanstraat 25, 9291 HA Kollum
(0511) 45 29 00 

Kijk voor meer informatie op onze website: www.lauwerscollege.nl