PRO Dokkum Praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen die gebaat zijn bij praktisch leren. In Noordoost Friesland is onze school de enige school in zijn soort; dat maakt dat onze leerlingen uit de hele regio komen.

Doel van het praktijkonderwijs is jongeren voor te bereiden op een zelfstandig bestaan in onze samenleving. Het onderwijs is gericht op vier domeinen: werken, wonen, burgerschap en vrijetijdsbesteding. Meer dan de helft van de lessen wordt besteed aan praktijk en we leiden toe naar werk. Er zijn verschillende stagevormen en er worden diverse (branchegerichte) cursussen aangeboden. Leerlingenzorg staat hoog in ons vaandel; wij hebben hiervoor een goed werkend systeem opgezet.  

Bezoekadres

Birdaarderstraatweg 82
9101PK Dokkum  

Postadres

Postbus 147
9100 AC Dokkum 

Directeur: dhr. B. van Kammen

T (0519) 29 41 37
E

Kijk voor meer informatie op onze website: www.prodokkum.nl