Zuiderpoort

De Zuiderpoort in 'De Diken'
De Zuiderpoort is een christelijke school voor praktijkonderwijs. Samen met de openbare school voor praktijkonderwijs - De Praktijkschool - zijn we gehuisvest in het schoolgebouw De Diken in Sneek. Beide scholen werken nauw samen. De scholen geven onderwijs aan circa 250 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Elke leerling volgt zijn eigen leerlijn en de school biedt daarmee passend onderwijs.  

Bezoekadres

Hemdijk 20
8601 JV Sneek
T (0515) 85 98 02 

Directeur: dhr. H. Jansma

Kijk voor meer informatie op onze website: www.dediken.nl.