CSG Eekeringe

Een scholengemeenschap voor vmbo, mavo en sportklassen
De missie van CSG Eekeringe is: Veilig, Ambitieus, Kansrijk! Deze missie geeft aan waar we als school voor willen staan, voor onze leerlingen, hun ouders en onze omgeving. Hier mag iedereen ons op aanspreken. Mensen van buiten de school, maar vooral ook leerlingen en hun ouders. 

Bezoekadres

Oostwijkstraat 8
8331 ED Steenwijk 

Postadres

Postbus 265
8330 AG Steenwijk 

Directeur: dhr. F. Rosier

T (0521) 51 35 27
E

Kijk voor meer informatie op onze website: www.eekeringe.nl.