PRO Dokkum Praktijkonderwijs

Welkom bij PRO Dokkum

PRO Dokkum is een school voor praktijkonderwijs. PRO is daarbij vanzelfsprekend de afkorting voor praktijkonderwijs. Daarnaast staat PRO voor positiviteit, professioneel en proactief willen zijn.

Doel van het PRAKTIJKONDERWIJS is jongeren voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de maatschappij. Het onderwijs is gericht op zelfstandigheid, goed burgerschap en werk.

Er zijn verschillende stagevormen en er worden diverse cursussen aangeboden die leiden naar (branchegerichte) certificaten of diploma's. Daarnaast staat leerlingenzorg hoog in ons vaandel.

PRO Dokkum onderscheidt zich van andere scholen voor Voortgezet Onderwijs doordat het onderwijsaanbod voor meer dan de helft bestaat uit praktijklessen. Onze leerlingen zijn vooral doeners en werken het liefst met hun handen.

Natuurlijk wordt er ook veel aandacht besteed aan theorievakken als taal en rekenen en is er aandacht voor Engels, cultuur en maatschappij en andere zaken.

De leerlingen die onze school bezoeken variëren in leeftijd van 12 tot 18 jaar. Zij werken aan een toekomst als werknemer in een bedrijf. Ook bieden wij mogelijkheden voor leerlingen die richting het MBO willen doorleren. Voor deze leerlingen bieden we de Entree-opleiding aan.
Het leertraject is voor iedere leerling verschillend en is veelal maatwerk.

Visie
Ons op de samenleving gerichte onderwijsprogramma bevordert de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde van de leerling. We geven ruimte aan ideeën en de belevingswereld van de leerling en we streven samen met de leerling naar optimale ontwikkeling van aanwezige talenten. Wij willen een school zijn waar de jongere zich veilig en vertrouwd voelt. Waar het beste uit de leerling wordt gehaald, we aansluiten bij de persoonlijke talenten en ambities van de leerling en waar hij graag naar toe gaat. Om dit te bereiken proberen wij een goed schoolklimaat te creëren waar een prettige sfeer heerst en waar docenten en leerlingen respectvol met elkaar omgaan. Onze school kent redelijke en duidelijke schoolregels en er is een uitdagend lesprogramma.

Missie
We stellen ons tot doel dat elke leerling zich optimaal ontwikkelt tot een jong volwassene, die zelfredzaam is op het gebied van wonen en vrije tijd, actief is in de samenleving en een plek op de arbeidsmarkt heeft weten te verwerven en te behouden. We gaan daarbij uit van de individuele mogelijkheden en talenten van de leerling.

Motto
Het motto van PRO Dokkum Praktijkonderwijs is: “Werk maken van Werk”
PRO Dokkum Praktijkonderwijs

Adres gegevens

Birdaarderstraatweg 82
9101 PK DOKKUM
Fricolore gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.