Afdelingsleider

Bornego College, Joure

Functie Afdelingsleider
Omvang  uur (0.8-1.0 FTE)
Soort vacature regulier
Ingangsdatum
Reageren voor 24/03/2019
Niveau n.v.t.
Klas

Omschrijving

Afdelingsleider vestiging Joure (0,8 – 1,0 FTE)

Op dit moment zoeken we voor de vestiging Joure een ambitieuze afdelingsleider. Deze plek willen we graag op zo kort mogelijke termijn invullen en uiterlijk per 1 augustus 2019.

Algemeen
De afdelingsleider is medeverantwoordelijk voor alle zaken die binnen de vestiging de goede voortgang van het onderwijs moeten waarborgen. De afdelingsleider heeft de verantwoordelijkheid voor het docententeam en het onderwijsondersteunend personeel. De afdelingsleider neemt de docenten mee in de toekomstvisie van de vestiging Joure, bevordert en stimuleert de leercultuur en samenwerking binnen het team. De afdelingsleider speelt een nadrukkelijke rol in het verder ontwikkelen en effectueren van de samenwerking met de collega’s van OSG Sevenwolden. De afdelingsleider zoekt daarin nadrukkelijk de samenwerking met de deelschoolleider van OSG Sevenwolden. De specifieke taken zijn benoemd in de bijgevoegde profielbeschrijving. Met de directeur worden afspraken gemaakt over concrete taakvervulling. Per vestiging kunnen daarbij verschillen optreden.

Beschikbare tijd en beschikbaarheid
Een afdelingsleider heeft minimaal een werktijdfactor van 0,8 fte. De afdelingsleider daarnaast nog een (beperkte) lesgevende taak hebben. De afdelingsleider is minimaal 4 dagen per week beschikbaar.

Competenties
Leerlingen en team zoeken een toegankelijke en zichtbare afdelingsleider. Belangrijke competenties voor deze functie van afdelingsleider zijn; communicatief vaardig, hoge mate van organisatiebewustzijn, is in staat te empoweren en verwachtingen te managen, werkt effectief en graag samen vanuit een duidelijke visie op onderwijs. Lees voor een uitvoerige beschrijving (en andere competenties) de profielbeschrijving.
Van de afdelingsleider wordt verwacht dat zij/hij bereid is een opleidingstraject te volgen om specifieke vakkennis op te doen en om de genoemde competenties te versterken. Een assessment maakt deel uit van de benoemingsprocedure.

Beloning
De functie van afdelingsleider is gewaardeerd in schaal 12 van de directieschaal uit de CAO-VO.

Benoeming
Het betreft hier een tijdelijk dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vaste betrekking. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat (kandidaten van Bornego en OSG Sevenwolden).

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kun je terecht bij:
- Alinka Spijkers, directeur Joure, 0513 – 801 884 / 06 – 5365 6593 of aspijkers@bornego.nl

Solliciteren?
Je kunt solliciteren door een sollicitatiebrief te schrijven met CV (en evt. portfolio) gericht aan de directeur Joure, Alinka Spijkers. In de brief wordt het persoonlijk motief om afdelingsleider te willen zijn omschreven. Uit CV en portfolio blijkt dat over de gevraagde competenties wordt beschikt.
Brieven en portfolio’s dienen uiterlijk zondag 24 maart a.s. binnen te zijn. Je kunt je reactie sturen naar Henk de Vries, Hoofd P&O, bij voorkeur via e-mail aan vacatures@bornego.nl of via postbus 597, 8440 AN Heerenveen.

De gesprekken vinden plaats op 1 april (1e ronde) en 9 april (2e ronde). Op 3 en 4 april zal voor de kandidaten die doorgaan naar de 2e ronde een assessment plaatsvinden.
Wij stellen het op prijs wanneer je in je brief ingaat op de christelijke identiteit van onze school.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie bij Alinka Spijkers, directeur Joure
Telefoon 0513-801844 of 06-53656593
E-mail aspijkers@bornego.nl

Informatie over Bornego College, Heerenveen

Heerenveen
0513- 801810

www.bornego.nl

Aantal leerlingen 2040
Aantal personeelsleden 220
Aantal scholen 4

Onderwijsvormen

vmbo, havo, gymnasium

Schoolomschrijving

Het Bornego College is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bijna alle leerlingen die van de basisschool komen, kunnen op onze school terecht. Wij leiden hen op voor Vmbo, Havo, Atheneum en Gymnasium en bereiden ze voor op het vervolgonderwijs. Doordat de leerlingen verspreid zijn over vier locaties, gaat geen enkele leerling verloren in de massa en is er veel aandacht voor het leven en werken met elkaar. Betrokken docenten staan voor onze leerlingen klaar.

Wat wij belangrijk vinden
Het Bornego College is een christelijke school. Aan het begin van iedere dag staan we daarbij stil tijden de dagopeningen uit de Zoutkorrel en regelmatig tijdens de viering van Christelijke feesten, zoals Kerst en Pasen. Je merkt het ook aan de manier waarop wij me elkaar omgaan. Respect, verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid vinden wij belangrijk.

Doelen en beleid
Het Bornego College wil leerlingen een brede basis bieden om op verder te bouwen. Daarbij beperken we ons niet uitsluitend tot het bijbrengen van kennis. Op onze school besteden we ook veel aandacht aan sociale vaardigheden die nodig zijn om je in de maatschappij staande te houden. Een leerlingen van onze school leert zelfstandig te zijn en zich actief op te stellen in zijn of haar zoektocht naar kennis en vaardigheden.