Afdelingsleider

CSG Emelwerda College, Emmeloord

Functie Afdelingsleider
Omvang  uur (- FTE)
Soort vacature regulier
Ingangsdatum
Reageren voor 25/10/2019
Niveau n.v.t.
Klas VWO 3 t/m 6

Omschrijving

Per 1 maart 2020 of eerder.

Voor meer infomatie over de school en de benoemingsprocedure zie:

www.emelwerda.nl
www.erikversteege.nl

Solliciteren kan via de website
www.erikversteege.nl

Meer informatie bij Erik Versteege
Telefoon
E-mail info@erikversteege.nl

Informatie over CSG Emelwerda College, Emmeloord

Emmeloord
0527- 634567

www.emelwerda.nl

Aantal leerlingen 1600
Aantal personeelsleden 150
Aantal scholen 3

Onderwijsvormen

lwoo, vmbo, havo, vwo

Schoolomschrijving

Het Emelwerda College is een christelijke scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, havo en vwo, die uitgaat van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs op Protestants Christelijke Grondslag voor de Noordoostpolder en omgeving.

Het schoolbestuur wordt gevormd door ouders en vertegenwoordigers van verenigingen van protestants-christelijk basisonderwijs en andere maatschappelijke organisaties.


Uitgangspunt van het Emelwerda College

Bij het geven van onderwijs en vorming gaat de school uit van een protestants christelijke levensvisie die steunt op de Bijbel als het woord van God.

De naam Emelwerda is kenmerkend voor de schooldoelstelling: de school wil voor leerlingen een veilige terp zijn temidden van woelige wateren.

Daarom heeft het Emelwerda College de algemene doelstelling van de school als volgt geformuleerd: het Emelwerda College wil een werkgemeenschap zijn, waarbinnen leerlingen met een verschillende achtergrond en met uiteenlopende begaafdheden zich aanvaard weten en optimaal begeleid worden bij hun groei naar zelfstandig denkende, bekwame mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.


Verschillende afdelingen

Omdat het Emelwerda College een grote scholengemeenschap is, hebben wij de school opgedeeld in kleinere afdelingen: brugklas, lwoo+ vmbo (basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht onderwijs), vmbo (theoretische leerweg / mavo), havo en vwo. Elke afdeling heeft een staf waarin het onderwijskundig beleid voor de eigen afdeling voorbereid wordt. De lessen van elke afdeling worden zoveel mogelijk in een eigen, herkenbaar gebouw gegeven. Zo zitten de vmbo-leerlingen (theoretische leerweg) en de brugklassen in gebouw De Wilg, de havo- en de vwo-leerlingen in gebouw de Peppel en de lwoo- en vmbo-leerlingen (basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht) in gebouw de Es.

Voor de leerlingen en de ouders is het op deze manier gemakkelijk hun eigen docenten, leerlingbegeleiders en hun conrector te vinden.


Leerlingbegeleiding

Het Emelwerda College biedt de leerlingen een veilig en goed schoolklimaat waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. Daarom heeft de school in alle afdelingen een zelfde opzet van leerlingbegeleiding.

Centraal hierin staat de mentor. Deze is de vraagbaak voor en over een klas. De mentor houdt regelmatig met individuele leerlingen gesprekken over de resultaten en over hun welbevinden op school. De ouders kunnen altijd gesprekken voeren over het functioneren van hun kind.

Verder probeert de mentor ervoor te zorgen dat er van de klas een sociaal geheel gemaakt wordt, waarin elke leerling zich thuis kan voelen.

De mentor wordt in de leerlingbegeleiding bijgestaan door co÷rdinatoren. De decanen helpen de leerlingen bij de keuze van toekomstige studie en beroep. Op het gebied van Remedial Teaching heeft de school specialisten in huis.