Dagelijks Bestuurder

CSG Dockinga College, Woudweg 140A

Functie Dagelijks Bestuurder
Omvang  uur (0,8-1,0 FTE)
Soort vacature regulier
Ingangsdatum 01/08/2018
Reageren voor 27/05/2018
Niveau n.v.t.
Klas

Omschrijving

Dockinga College/ Dagelijks Bestuurder
IBS/ Bestuurder
JJB/ Bestuurder

0,8 - 1,0 fte met een functiecontract voor 4 jaar (maximaal twee maal te verlengen), in B2 (CAO bestuurders VO).

Informatie in te winnen via:
http://www.erikversteege.nl of
Antheunis Janse 06-39479549

Ingangsdatum per 1-8-2018 of zo spoedig mogelijk daarna.

Meer informatie bij Via Erik Versteege Search
Telefoon
E-mail info@erikversteege.nl

Informatie over CSG Dockinga College, Dokkum/ Ferwert

Dokkum/ Ferwert
0519- 229600
0519- 229609
www.dockinga.nl

Aantal leerlingen 1876
Aantal personeelsleden 275
Aantal scholen 6

Onderwijsvormen

Lwoo, Vmbo, Havo, Vwo

Schoolomschrijving

Dockingacollege: groot en toch klein

Het Dockingacollege is de grootste scholengemeenschap in Noordoost-Friesland. Leerlingen kunnen er bijna alle typen onderwijs volgen: Vmbo-basis en kaderberoepsgerichte leerweg, Vmbo-theoretische en gemengde leerweg, Havo en Vwo (Atheneum en Gymnasium). In voorkomend geval bieden wij ook Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) aan. In het beroepsgerichte onderwijs kunnen leerlingen afstuderen in de technische, verzorgende en economische sector.

In Dokkum kennen we de locaties Vmbo-beroepsgericht onderbouw, Vmbo-beroepsgericht bovenbouw, Vmbo-theoretisch en gemengd leerweg, Havo/Vwo-onderbouw, Havo-Vwo bovenbouw.
In Ferwert wordt de onderbouw vmbo en Havo/Vwo aangeboden. Afstuderen is hier mogelijk in de theoretische leerweg.
De locaties (onderwijseenheden) hebben maximaal ongeveer 600 leerlingen.

Missie
Het Dockingacollege wil een gemeenschap zijn met een herkenbare christelijke identiteit en wil zorgen voor goed voortgezet onderwijs.

Onderwijsconcept: Geloven in talenten
Hoewel er verschillen zijn tussen de typen onderwijs, heeft het Dockingacollege toch een gemeenschappelijke opvatting over wat docenten en schoolleiding op grond van missie en visie goed onderwijs vinden. Die opvatting noemen we het onderwijsconcept. Het kreeg de titel “Geloven in talenten” mee.

“Wij geloven in de talenten van leerlingen; daarom willen wij zorgen voor een goed en veilig onderwijsklimaat waarin de met de identiteit van onze school verbonden kernwaarden respect en geborgenheid de bedding vormen waarin leerlingen hun talenten kunnen ontplooien.
Wij willen leerlingen een duidelijke structuur aanbieden waarin zij zich gekend weten, op een opbouwende manier benaderd worden en het normaal vinden dat zij op hun gedrag worden aangesproken.”

Nieuwsgierig naar onze visie en onderwijsconcept ? Kijk op onze website.

Directeur/bestuurder: Dhr.M.M.A.M. Klaverkamp