Docent Aardrijkskunde

Chr. Mavo De Saad, Damwâld

Functie Docent Aardrijkskunde
Omvang 3 lesuur (0.1154 FTE)
Soort vacature tijdelijk (n.v.t.)
Ingangsdatum
Reageren voor
Niveau 2e Graads
Klas

Omschrijving

Reageren graag z.s.m.

Ingangsdatum vacature per nieuwe schooljaar, einddatum einde schooljaar 2019/2020.

Meer informatie bij Mevr.J.T. van der Kooij
Telefoon 0511-421581 / 0629149954
E-mail administratie-at-desaad.nl

Informatie over Chr. Mavo De Saad, Damwâld

Damwâld
0511-421581
0511-421541
www.desaad.nl

Aantal leerlingen 385
Aantal personeelsleden 35
Aantal scholen 1

Onderwijsvormen

vmbo-tl

Schoolomschrijving

Mavo De Saad is een christelijke school die kwalitatief goed onderwijs biedt. Wij leren en werken in een sfeer van vertrouwen, aandacht en veiligheid. Wij willen hierdoor bereiken dat de leerling:
•een VMBO-T diploma haalt
•een goede aansluiting met het vervolgonderwijs heeft
•goed kan functioneren binnen de maatschappij

Visie: zo doen we dat
Wij zijn een christelijke school. Wij willen de liefde van Jezus uitstralen in ons handelen en in de manier waarop we met elkaar omgaan. Wij beginnen elke morgen met de Bijbel, daarnaast vieren we de christelijke feestdagen.

Onderwijsconcept
Van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is voor de leerling een hele stap. Wij hebben daarom in de onderbouw kleine klassen, zodat wij de leerling veel aandacht en begeleiding kunnen geven en zo de overstap makkelijker maken. Elke leerling heeft de hele schoolperiode een vaste mentor, de vertrouwde contactpersoon voor leerling en ouders.

Onze school biedt duidelijkheid en structuur. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren in deze leeftijd daar houvast in vinden. Op school heerst een gezellige, informele sfeer. Onze school is kleinschalig, wij kennen de leerling. Dit is een belangrijke basis voor een goede relatie tussen docent, leerling en ouders.

De leerling krijgt kwalitatief goed onderwijs. Het opdoen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden vinden wij heel belangrijk. De docent biedt gevarieerde lessen aan en gebruikt verschillende werkvormen. De lessen dagen de leerling uit tot leren. Wij besteden de onderwijstijd effectief, geven complete instructie en feedback zodat maximaal geleerd kan worden.

Wij begeleiden de leerling om tot zelfstandig werken te komen, dat wordt ook in het vervolgonderwijs verwacht. Deze begeleiding vindt in de les plaats. De leerling krijgt tijdens het maken van opdrachten feedback op de mate waarin hij zelfstandig werkt.
De opdrachten die in de les niet af kunnen worden gemaakt, gaan mee als huiswerk. De leerling weet wat er bij het huiswerk van hem wordt verwacht.

In klas 1 en 2 kan de leerling op grond van belangstelling een vak kiezen, wij noemen dat een @vak. Zo houden wij rekening met verschillen in interesse. In klas 3 en 4 heeft de leerling de keus uit T&T, MVI, Z&W of ondernemen.

Wij geven extra les in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. De leerling wordt ingedeeld bij het kernvak waarvoor hij ondersteuning nodig heeft. Ook bestaat de mogelijkheid te worden ingedeeld bij een plusgroep.
De leerling die bij het leren een steuntje in de rug nodig heeft, komt in de onderbouw in aanmerking voor Remedial Teaching.
Voor leerlingen die heel goed scoren bestaat de mogelijkheid de Mavo in drie jaar af te ronden met een diploma. Dit noemen wij sprinten.

De leerling heeft de mogelijkheid tot het volgen van een extra vak, daarmee vergroten we de basis voor een vervolgopleiding. Interesses kunnen veranderen en door een breed vakkenpakket te houden, blijft het mogelijk om voor een andere vervolgrichting te kiezen.