Docent Economie

CSG Liudger, Raai, Drachten

Functie Docent Economie
Omvang  lesuur (0.4-0.48 FTE)
Soort vacature regulier
Ingangsdatum
Reageren voor 21/08/2019
Niveau 1e Graads
Klas onderbouw havo/vwo

Omschrijving

Meer informatie bij Mevr.I. Everts, locatiedirecteur
Telefoon
E-mail i.everts@csgliudger.nl

Informatie over CSG Liudger, Drachten

Drachten
0512- 305700
0512- 305730
www.csgliudger.nl

Aantal leerlingen 3000
Aantal personeelsleden 380
Aantal scholen 5

Onderwijsvormen

lwoo, vmbo, havo, vwo

Schoolomschrijving

Accent op aandacht
Bij CSG Liudger ligt het accent op aandacht
Aandacht voor goed onderwijs met een groot aanbod aan opleidingsmogelijkheden
Aandacht voor onze leerlingen door een goede leerlingbegeleiding en zorg voor geborgenheid en veiligheid
Aandacht voor onze medewerkers door te investeren in groei en ontwikkeling
Aandacht voor onze identiteit door in het onderwijs de christelijke levensbeschouwing nadrukkelijk een plaats te geven
Aandacht voor extra activiteiten op kunstzinnig, cultureel en sportief gebied vóór maar ook dóór leerlingen

Maar hoe merk je dat in het onderwijs?
Door het ontwikkelen van sociale vaardigheden, van het besef van waarden en normen en van samenwerking, elke dag weer
Door veel aandacht te besteden aan extra activiteiten (cultureel, creatief en sportief) in en naast het lesprogramma. Elk jaar is er een veelzijdig aanbod. Enkele voorbeelden: streetdance, visagie/make up, schoolorkest, zelfverdediging voor meisjes, cursus sociale vaardigheden en voor ouders “positief omgaan met pubers”. Dit is slechts een greep!
Door faciliteiten te organiseren voor leerlingen die topsport bedrijven.
Door vernieuwend bezig te zijn binnen het onderwijs, bijvoorbeeld door extra vakken aan te bieden en door opleidingsmogelijkheden te verbreden.