Docent Motorvoertuigentechniek

CSG Comenius, Zamenhof

Functie Docent Motorvoertuigentechniek
Omvang  lesuur (0.4-0.8 FTE)
Soort vacature regulier
Ingangsdatum 01/02/2018
Reageren voor 29/01/2018
Niveau 2e Graads
Klas

Omschrijving

CSG Comenius Praktijkonderwijs, locatie Zamenhof zoekt per 1 februari 2018 of zo spoedig mogelijk daarna een

Docent Motorvoertuigentechniek 0.4-0.8 fte

Hij/zij heeft grote affiniteit met de doelgroep Praktijkonderwijs. Is betrokken bij de leerling en in staat vraag gestuurd lesaanbod te organiseren. De docent draagt op een positieve manier bij aan het techniekplein.

Profiel
•Affiniteit met de doelgroep Praktijkonderwijs
•In bezit van een lesbevoegdheid of bereid deze te halen (Pabo of vakgerichte lesbevoegdheid)
•Aantoonbare vaktechnische achtergrond
•In staat lessen te verzorgen aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar
•In staat toegepaste theorie in praktische lessen te verwerken
•In staat theorielessen, vca, lassen te geven
•Vaardigheden in coaching
•In lijn met ons onderwijsconcept en kindvisie te werken
•De docent heeft hbo werk- en denkniveau
•Goede contactuele eigenschappen
•Goede computer- en administratieve vaardigheden

Benoeming
Het betreft een taakomvang van 0,4 - 0.8 fte in overleg vast te stellen. docent LB, conform de CAO - VO.

Sollicitatie
Uw gemotiveerde reactie en CV kunt u tot 29 januari 2017 mailen naar vacature@csg-comenius.nl

Verdere informatie:
Dhr. M. Jepkema, teamleider Praktijkonderwijs, email m.jepkema@csg-comenius.nl,
T (058) 234 76 70 (school) of 06-21115839

Meer informatie bij Dhr.M. Jepkema, teamleider praktijkonderwijs
Telefoon 058-2347670 school of 06-21115839

Informatie over CSG Comenius, Leeuwarden

Leeuwarden
058- 2347670
058- 2347671
www.csg-comenius.nl

Aantal leerlingen 2750
Aantal personeelsleden 260
Aantal scholen 4

Onderwijsvormen

lwoo, vmbo, havo, vwo

Schoolomschrijving

CSG Comenius is een open christelijke scholengemeenschap. We staan open en hebben aandacht voor alle wereldgodsdiensten. CSG Comenius valt onder de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Noord Fryslân (CVO).

Met de opleidingen praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en atheneum verzorgen wij een breed onderwijsaanbod. Daarnaast bieden we de unieke programma's Talentstromen, Comenius in Company, mavo-XL en Cambridge class (atheneum) aan. Zo sluit ons onderwijs aan bij de interesses en talenten van onze leerlingen en bereiden we ze voor op een vervolgopleiding of een baan. We verzorgen het onderwijs vanuit vier locaties in Leeuwarden en Sint Annaparochie.

De scholengemeenschap telt 2.750 leerlingen en 260 medewerkers. De school valt onder het bestuur voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) in Noord Friesland. De vereniging laat zich inspireren door de bijbel. Er zijn op school dagopeningen, meditatieve momenten, godsdienstlessen en vieringen. Wij vragen van iedereen die bij onze school betrokken is om respectvol met elkaar om te gaan. Eerbied en liefde voor de naaste zijn voor ons wezenlijke aspecten van het leven. Wij hechten aan normen en waarden en nemen daarom bijvoorbeeld stelling tegen pesten, discriminatie en racisme.

Comenius wil de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen centraal stellen. Daarnaast is de school erop gericht in samenspel met zijn begeleiders leerlingen op een niveau te brengen dat bij hun mogelijkheden en wensen past. Onderwijs verzorgen houdt in onze visie vooral twee dingen in. Naast het doen verwerven van kennis en vaardigheden willen we tevens aandacht schenken aan het overdragen en ontwikkelen van normen en waarden. Beide aspecten, zowel het onderwijskundige als het ethische, rekenen wij tot onze verantwoordelijkheid.

Comenius wil elke leerling kansen bieden, begeleiding geven en stimuleren tot zelfstandigheid om keuzes in het leven te maken. Dat jong en oud in de school samen een gemeenschap vormen waarin men elkaar wil aanvaarden en in zijn waarde laten, is bij dit alles voor ons van wezenlijk belang.