Docent Natuurkunde

CSG Lauwers College, Buitenpost

Functie Docent Natuurkunde
Omvang  lesuur (0.6-0.8 FTE)
Soort vacature regulier
Ingangsdatum
Reageren voor 06/05/2019
Niveau 1e Graads
Klas

Omschrijving

Ingaande nieuwe schooljaar.

Omvang vacature is 15-20 lessen.

De omvang is bij benadering ivm. het nog lopende formatieproces van 2019-2020.

Meer informatie bij Mevr.W. Donker
Telefoon 0511-542415
E-mail personeelszaken@lauwerscollege.nl

Informatie over CSG Lauwers College, Buitenpost

Buitenpost
0511- 542415
0511- 543915
www.lauwerscollege.nl

Aantal leerlingen 1500
Aantal personeelsleden 180
Aantal scholen 3

Onderwijsvormen

lwoo, vmbo, havo,vwo

Schoolomschrijving

Het Lauwers College biedt onderwijs aan van VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) tot VWO (voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs) inclusief gymnasium. Binnen het VMBO is ook leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) mogelijk.

De cultuur van de scholengemeenschap kenmerkt zich als warm en betrokken waar op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan.
Een school met een menselijke maat waarin je elkaar kent en waar je gekend wordt.

Op het Lauwers College is er oog voor optimale ontwikkeling van zowel de leerling als de medewerker.

Missie
We zijn een open christelijke scholengemeenschap, die leerlingen en medewerkers een plek biedt om talent en ambitie te laten groeien.

Visie
Ons onderwijs is gebaseerd op - bijbelse - waarden zoals respect, verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de omgeving, vergeving en verdraagzaamheid. Er wordt actief aandacht besteed aan levensvragen en het bewust worden van waarden.
We bieden een veilige leeromgeving. Leerlingen worden gekend en voelen zich thuis. We werken samen op basis van vertrouwen.
We bieden uitdagend onderwijs dat aansluit bij iedere leerling. We ontwikkelen creativiteit en talent, we bieden keuzemogelijkheden, stimuleren het stellen van vragen en hebben de ambitie om eruit te halen wat er in zit.
We zijn een lerende organisatie. Dit vraagt een lerende houding van ons allemaal.
De school staat midden in de maatschappij en werkt actief samen met en in de omgeving.