Docent Nederlands

Berechja College, Urk

Functie Docent Nederlands
Omvang  lesuur (0.8-1.0 FTE)
Soort vacature regulier
Ingangsdatum
Reageren voor 31/05/2019
Niveau 2e Graads
Klas vmbo leerjaar 1-2-

Omschrijving

Niveau: bevoegd of studerend voor docent Nederlands.

Omvang: 20-25 lessen.

Ingaande nieuwe schooljaar 2019-2020.


Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs. Kwalitatief goed onderwijs
wil zeggen, onderwijs dat gerelateerd is aan de huidige
ontwikkelingen op onderwijskundig gebied. Om deze kwaliteit te
meten en te evalueren is transparante toetsing onontbeerlijk. Wij
stimuleren onze leerlingen om hun door God gegeven talenten te
ontwikkelen en op het hoogst haalbare niveau te slagen. Wij creŽren
daarvoor een veilige en vertrouwde omgeving waarin onze
leerlingen de ruimte krijgen om te groeien tot respectvolle mensen
met een toegevoegde waarde voor vervolgonderwijs en samenleving.
Wij ambiŽren hoge slagingspercentages en positieve kritieken
vanuit het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt. Per leerweg
wordt de vertaling van deze onderwijsvisie voor onze leerlingen op
maat ingevuld.

Meer informatie bij J.E.F. Nagel, teamleider bovenbouw/J.Schaak, teamleider onderbouw
Telefoon 0527-681237
E-mail j.e.f.nagel@berechja.nl/j.schaak@berechja.nl

Informatie over Berechja College, Urk

Urk
0527 - 681 237
0527 - 681 438
www.berechja.nl

Aantal leerlingen
Aantal personeelsleden
Aantal scholen 1

Onderwijsvormen

Schoolomschrijving

Het Berechja College is een christelijke school voor VMBO/HAVO (onderbouw) en MBO die innovatief de uniciteit van een ieder gebruikt om te werken aan een duurzame toekomst.

Iedere leerling of deelnemer beschouwen wij als uniek. Ieder heeft daarom recht op onderwijs op maat. Heeft de leerling passend onderwijs, extra uitdaging op diverse gebieden of extra mogelijkheden voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden nodig, dan is hij bij ons op zijn plaats. Hetzelfde geldt voor elke medewerker. Wij bieden werk op maat. Het samenspel tussen onderwijs en werk op maat binnen de kaders van goed en innovatief onderwijs geeft ruimte aan de ontwikkeling van een ieder. Hierin spelen de ouder(s)/verzorger(s) een cruciale rol. Evenwichtige ontwikkeling komt tot stand als school en thuis de ruimte, het vertrouwen en de kaders geven tot groei naar de volwassenheid. Op weg naar een verantwoord burgerschap komt de leerling in aanraking met het bedrijfsleven, dat binnen onze opleidingen een belangrijke rol speelt. Voor Berechja is nauw contact met de stakeholders van wezenlijk belang om onze visie handen en voeten te kunnen geven.
www.berechja.nl