Docent Nederlands

CSG Bogerman, Hemdijk 2, Vakcollege

Functie Docent Nederlands
Omvang  lesuur (0.6 FTE)
Soort vacature tijdelijk (zwangerschapsverlof)
Ingangsdatum 13/04/2019
Reageren voor 08/03/2019
Niveau 2e Graads
Klas 1 en 2 BK

Omschrijving

De vacature is tot uiterlijk einde schooljaar 2018/2019.

Het betreft een leraar LB functie.

Meer informatie bij Dhr.R. van Kesteren, afdelingsleider
Telefoon 06-46016045
E-mail kesr@csgbogerman.nl

Informatie over CSG Bogerman, Sneek

Sneek
0515- 482482

www.csgbogerman.nl

Aantal leerlingen 2550
Aantal personeelsleden -
Aantal scholen 3

Onderwijsvormen

lwoo, vmbo, havo, vwo

Schoolomschrijving

CSG Bogerman
csg Bogerman is een brede scholengemeenschap met locaties in Sneek, Koudum en Balk. We leiden op van gymnasium tot vmbo beroepsgericht, en hebben een speciale profilering met technasium, Bčtachallenge en vakcollege. Een kleine 200 docenten verzorgen onderwijs aan 2600 leerlingen.

Iedereen binnen csg Bogerman probeert de kernwaarden betrokken, bevlogen en echt invulling te geven. ‘Samen’ is ons sleutelwoord; we zijn gezamenlijk verantwoordelijk - docenten/medewerkers, leerlingen en ouders. Samen werken we aan ons nieuwe onderwijsconcept, een mix van programma- en leerling sturing waarin leerlingen deels vanuit eigen verantwoordelijkheid keuzes maken. Als Bogerman-docent ben je deskundig op je vakgebied en coach en begeleid je leerlingen. En je bent een teamspeler: wie bij ons werkt zal gaan samenwerken in de multidisciplinaire aanpak van ons onderwijs.
csg Bogerman heeft de kenmerken van een opleidingsschool met alle ruimte en een intensieve begeleiding voor stagiaires en beginnende leraren. De (extra)curriculaire mogelijkheden in muziek, sport en horeca maken ons tot een bruisende onderwijsgemeenschap.

Kijk voor meer informatie over csg Bogerman op www.csgbogerman.nl.