Docent Nederlands

CSG Dockinga College, Dokkum

Functie Docent Nederlands
Omvang 22 lesuur ( FTE)
Soort vacature tijdelijk (n.v.t.)
Ingangsdatum
Reageren voor 24/09/2018
Niveau 2e Graads
Klas

Omschrijving

Vacature is per direct.

Betreft 22 lessen, klas 3 en 4.

Meer informatie bij Dhr.F.C. Hoekstra, teamleider
Telefoon 0519-229630
E-mail hof@dockinga.nl

Informatie over CSG Dockinga College, Dokkum/ Ferwert

Dokkum/ Ferwert
0519- 229600
0519- 229609
www.dockinga.nl

Aantal leerlingen 500
Aantal personeelsleden 275
Aantal scholen 6

Onderwijsvormen

lwoo, vmbo, havo, vwo

Schoolomschrijving

Dockinga College: groot en toch klein

Het Dockinga College is de grootste scholengemeenschap in Noordoost-Friesland. Leerlingen kunnen er bijna alle typen onderwijs volgen: vmbo-basis en kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo-theoretische en gemengde leerweg, havo en vwo (atheneum en gymnasium). In voorkomend geval bieden wij ook Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) aan. In het beroepsgerichte onderwijs kunnen leerlingen afstuderen in de technische, verzorgende en economische sector.

In Dokkum kennen we de locaties vmbo-beroepsgericht onderbouw, vmbo-beroepsgericht bovenbouw, vmbo-theoretisch en gemengd leerweg, havo/vwo-onderbouw, havo-vwo bovenbouw.
In Ferwert wordt de onderbouw vmbo en havo/vwo aangeboden. Afstuderen is hier mogelijk in de theoretische leerweg.
De locaties (onderwijseenheden) hebben maximaal ongeveer 500 leerlingen.

Missie
Dockinga College wil een gemeenschap zijn met een herkenbare christelijke identiteit en wil zorgen voor goed voortgezet onderwijs.

Op het Dockinga College is persoonsvorming en het opbouwen van kennis onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alles wat wij doen heeft betekenis voor de leerling. Daarbij gaat het niet alleen om het halen van een diploma, maar we leren ook voor het leven. We willen de leerling uitdagen, samen met hem goede resultaten behalen, maar ook een plezierige schooltijd beleven, samen voor de toekomst van de leerling. Dat doen we met betrokkenheid, vanuit vertrouwen en met respect.

Nieuwsgierig naar onze visie en onderwijsconcept ? Meer informatie vindt u op onze website www.dockinga.nl


Directeur bestuurder a.i. Dhr.C. Blokland
Dagelijks bestuurder: Dhr. G. van Lonkhuyzen