Docent Nederlands

CSG Lauwers College, Buitenpost

Functie Docent Nederlands
Omvang 11 lesuur (0.44 FTE)
Soort vacature regulier
Ingangsdatum 03/12/2018
Reageren voor 29/10/2018
Niveau 2e Graads
Klas onderbouw mavo, havo en vwo

Omschrijving

Ingangsdatum vacature: z.s.m. maar uiterlijk 3 december 2018

Meer informatie bij Mevr.W. Donker
Telefoon 0511-542415
E-mail personeelszaken@lauwerscollege.nl

Informatie over CSG Lauwers College, Buitenpost

Buitenpost
0511- 542415
0511- 543915
www.lauwerscollege.nl

Aantal leerlingen 1630
Aantal personeelsleden 190
Aantal scholen 3

Onderwijsvormen

lwoo, vmbo, havo,vwo

Schoolomschrijving

Het Lauwers College biedt onderwijs aan van VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) tot VWO (voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs) inclusief gymnasium. Binnen het VMBO is ook leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) mogelijk.

De cultuur van de scholengemeenschap kenmerkt zich als warm en betrokken waar op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan.
Een school met een menselijke maat waarin je elkaar kent en waar je gekend wordt.

Op het Lauwers College is er oog voor optimale ontwikkeling van zowel de leerling als de medewerker.

Missie
We zijn een open christelijke scholengemeenschap, die leerlingen en medewerkers een plek biedt om talent en ambitie te laten groeien.

Visie
Ons onderwijs is gebaseerd op - bijbelse - waarden zoals respect, verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de omgeving, vergeving en verdraagzaamheid. Er wordt actief aandacht besteed aan levensvragen en het bewust worden van waarden.
We bieden een veilige leeromgeving. Leerlingen worden gekend en voelen zich thuis. We werken samen op basis van vertrouwen.
We bieden uitdagend onderwijs dat aansluit bij iedere leerling. We ontwikkelen creativiteit en talent, we bieden keuzemogelijkheden, stimuleren het stellen van vragen en hebben de ambitie om eruit te halen wat er in zit.
We zijn een lerende organisatie. Dit vraagt een lerende houding van ons allemaal.
De school staat midden in de maatschappij en werkt actief samen met en in de omgeving.