hoofd Frontoffice

CVO ZW-Fryslân, Diverse locaties

Functie hoofd Frontoffice
Omvang  uur (0,6 FTE)
Soort vacature regulier
Ingangsdatum 13/03/2019
Reageren voor 24/03/2019
Niveau n.v.t.
Klas

Omschrijving

Stichting CVO Zuid-West Fryslân is voor de gemeenschappelijke dienst op zoek naar een

HOOFD FRONTOFFICE
(m/v, 0,6 FTE)

Het hoofd Frontoffice stuurt de afdeling Frontoffice aan op de toegewezen scholen/locaties, in dit geval gaat het om het Marne college in Bolsward en de locaties Koudum en Balk van csg Bogerman. De afdeling Frontoffice voert facilitaire, secretariële en administratief ondersteunende werkzaamheden uit op de scholen. De afdeling Frontoffice bestaat uit facilitair medewerkers, conciërges, mediathecaris, roostermakers, afdelingsassistenten, secretaresses en administratief medewerkers.

Het hoofd frontoffice zorgt voor een adequate bezetting op de scholen om voldoende ondersteuning te kunnen bieden aan de facilitaire en onderwijsondersteunende processen en is aanspreekpunt voor de ondersteunende processen op de school.

De functie
Houdt toezicht op een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken in de school op het gebied van facilitaire, secretariële en administratieve ondersteuning die geboden wordt vanuit de Frontoffice;
- Coördinatie van onderwijsondersteunende processen en activiteiten, zoals facilitaire en secretariële ondersteuning, roostering, boekenfonds en mediatheek en stemt de wensen van de betrokken partijen af met de mogelijkheden binnen de frontoffice;
- Leiding geven aan de medewerkers van de afdeling Frontoffice van het Marne college en csg Bogerman Balk en csg Bogerman Koudum.

Wie zoeken we?
-Je bent een stevige persoonlijkheid die motiveert en inspireert;
-Je bent integer, klantgericht en kunt goed samenwerken;
-Je hebt oog voor onderlinge relaties en vindt het een uitdaging om verschillende belangen te behartigen;
-Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
-Je vindt het leuk om in een omgeving met jongeren te werken.

Informatie
De functie is ingeschaald in schaal 8 conform de CAO-VO betekent dit maximaal bruto € 3.303 bij een volledige baan.

Voor meer informatie over bovenstaande vacature kun je contact opnemen met mevr. P. van den Berg, directeur beleid en beheer. Telefoon: 06- 13008990, e-mail: berp@cvozwf.nl. Een functiebeschrijving is op te vragen via een mail naar pz@cvozwf.nl

Sollicitatie:
Je kunt je sollicitatie richten aan mevrouw M. Verkerk, Postbus 175, 8600 AD Sneek, e-mail: pz@cvozwf.nl . Graag ontvangen wij je sollicitatie vóór 25 maart 2019.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Meer informatie bij mevr. P. van den Berg
Telefoon 06- 13008990
E-mail berp@cvozwf.nl

Informatie over CVO ZW-Fryslân, Sneek

Sneek
0515-482407

www.cvo-zwfryslan.nl

Aantal leerlingen n.v.t.
Aantal personeelsleden
Aantal scholen

Onderwijsvormen

n.v.t.

Schoolomschrijving

Onder de stichting CVO-ZW Fryslân vallen drie scholen voor voortgezet onderwijs: CSG Bogerman in Sneek, Balk en Koudum, Marne College (interconfessionele school) in Bolsward en de Zuiderpoort (praktijkonderwijs) in Sneek.

Gelegen in het prachtige merengebied van Fryslân, hebben ze gezamenlijk zo'n 4500 leerlingen en 560 personeelsleden.