Teamleider

CSG Lauwers College, Buitenpost

Functie Teamleider
Omvang  uur (0.8-1.0 FTE)
Soort vacature regulier
Ingangsdatum 01/06/2019
Reageren voor 25/03/2019
Niveau n.v.t.
Klas Mavo

Omschrijving

Niveau: Academisch werk- en denkniveau

Reageren tot 25 maart 2019 12.00 uur

Ingangsdatum: 1 juni of zo spoedig mogelijk daarna

Informatie over deze vacature bij:
Mevr. Gretha Dam, tel. 06 57 31 09 86
e-mail:personeelszaken@lauwerscollege.nl

Meer informatie over de functie is te vinden op www.lauwerscollege.nl/vacatures

Meer informatie bij Gretha Dam
Telefoon 06-57310986
E-mail

Informatie over CSG Lauwers College, Buitenpost

Buitenpost
0511- 542415
0511- 543915
www.lauwerscollege.nl

Aantal leerlingen 1500
Aantal personeelsleden 180
Aantal scholen 3

Onderwijsvormen

lwoo, vmbo, havo,vwo

Schoolomschrijving

Het Lauwers College biedt onderwijs aan van VMBO (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) tot VWO (voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs) inclusief gymnasium. Binnen het VMBO is ook leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) mogelijk.

De cultuur van de scholengemeenschap kenmerkt zich als warm en betrokken waar op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan.
Een school met een menselijke maat waarin je elkaar kent en waar je gekend wordt.

Op het Lauwers College is er oog voor optimale ontwikkeling van zowel de leerling als de medewerker.

Missie
We zijn een open christelijke scholengemeenschap, die leerlingen en medewerkers een plek biedt om talent en ambitie te laten groeien.

Visie
Ons onderwijs is gebaseerd op - bijbelse - waarden zoals respect, verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de omgeving, vergeving en verdraagzaamheid. Er wordt actief aandacht besteed aan levensvragen en het bewust worden van waarden.
We bieden een veilige leeromgeving. Leerlingen worden gekend en voelen zich thuis. We werken samen op basis van vertrouwen.
We bieden uitdagend onderwijs dat aansluit bij iedere leerling. We ontwikkelen creativiteit en talent, we bieden keuzemogelijkheden, stimuleren het stellen van vragen en hebben de ambitie om eruit te halen wat er in zit.
We zijn een lerende organisatie. Dit vraagt een lerende houding van ons allemaal.
De school staat midden in de maatschappij en werkt actief samen met en in de omgeving.