TOA Scheikunde/Biologie

CSG A.M. van Schurman, Franeker

Functie TOA Scheikunde/Biologie
Omvang  uur (0.6-0.8 FTE)
Soort vacature regulier
Ingangsdatum
Reageren voor 25/10/2019
Niveau n.v.t.
Klas

Omschrijving

Salarisschaal is afhankelijk van opleiding en ervaring, schaal 6 of hoger.

De functieomschrijving kunt u vinden op http://www.annamaria.nl

Meer informatie bij Dhr.D. Bruin
Telefoon 06-45630990
E-mail

Informatie over CSG A.M. van Schurman, Franeker

Franeker
0517- 395900

www.annamaria.nl

Aantal leerlingen 1150
Aantal personeelsleden 120
Aantal scholen 1

Onderwijsvormen

lwoo, vmbo, havo, vwo

Schoolomschrijving

De Christelijke Scholengemeenschap Anna Maria van Schurman (AMS) gaat uit van de Vereniging voor
Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noordwest-Friesland te Franeker. Op dit moment werken er bij AMS ruim
120 mensen en heeft de school meer dan 1150 leerlingen.

Onze scholengemeenschap is een christelijke scholengemeenschap. Voor ons is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron, met name als het gaat over de manier waarop wij vinden dat je met elkaar en met de omgeving moet omgaan. Verder beginnen we de schooldag met een bezinningsmoment en wordt aandacht geschonken aan de Christelijke feestdagen. Wij geloven dat ieder mens van God heel eigen speciale (unieke) mogelijkheden heeft gekregen.
Daarom proberen we op school met bovenstaande noties rekening te houden. Elke dag hopen we te bereiken dat we met elkaar, groot en klein, oud en jong, zņ omgaan, dat gesproken kan worden van hulpvaardigheid, rechtvaardigheid,
dienstbaarheid en solidariteit. Kortom: een humane school, waar leerlingen zich thuis voelen.
Alle ouders/verzorgers die hun kind aanmelden moeten er rekening mee houden dat het bijzondere karakter van onze scholengemeenschap ook in de lessituaties en lessenverdeling naar voren komt.

Alle leerlingen volgen godsdienstlessen en doen mee aan dagopening en eventueel andere godsdienstig gerichte gebeurtenissen in het schooljaar.

Onze school is een open christelijke scholengemeenschap, d.w.z. dat wij voor iedereen die dat wil onderwijs willen verzorgen, ook voor mensen met een andere achtergrond. Wat wij verwachten is dat ouders en leerlingen onze uitgangspunten respecteren. In ons onderwijs leren wij leerlingen ook respect te hebben voor andersdenkenden.