Drachten
Friesland
0.4 - 0.8 fte
Regulier

Consulent Passend Onderwijs (0,4-0,8 fte)

Extra informatie

Samenwerkingsverband passend onderwijs Zuidoost-Friesland VO zoekt een

Consulent Passend Onderwijs (0,4 – 0,8 FTE)

Toelichting op de vacature

Het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO is een relatief jonge organisatie (gestart 1 augustus 2014). Binnen dit samenwerkingsverband participeren 16 schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs met in totaal 36 schoollocaties in de regio Zuidoost Friesland. Het samenwerkingsverband heeft als taak om het beleid passend onderwijs met de aangesloten schoolbesturen vorm te geven binnen de wettelijke kaders. Het beleid is vastgelegd in het ondersteuningsplan dat minimaal een keer per vier jaar wordt opgesteld (zie website). Het team van het samenwerkingsverband bestaat uit 20 medewerkers. Het gaat hierbij om een staf (directeur en twee onderwijskundig beleidsmedewerkers), een secretariaat, een consultatieteam, een thuiszittersteam, een team ondersteuningstoewijzing en een OPDC-team. Het team van consulenten passend onderwijs bestaat uit 6 collega’s.

Het samenwerkingsverband heeft een team met consulenten passend onderwijs (consultatieteam) ingericht met als doel scholen te ondersteunen en tegelijkertijd te professionaliseren in het realiseren van passende onderwijsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Elke consulent passend onderwijs is contactpersoon voor een aantal schoollocaties. Scholen kunnen de leden van het consultatieteam laagdrempelig en zonder indicatie om advies en begeleiding van docenten op de werkvloer vragen.

Wat verwachten wij van de kandidaat

Door middel van vraag gestuurde advisering en ondersteuning geef je een kwaliteitsimpuls aan het passend onderwijs binnen de scholen. De consulent passend onderwijs is voornamelijk een ambulante functie, een groot deel van de werkzaamheden vindt plaats op de verschillende schoollocaties.

• Een positieve attitude ten aanzien van ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen, docenten en andere professionals binnen de scholen;

• In staat zijn scholen te adviseren en te coachen bij de vormgeving, uitvoeren en evaluatie van passende onderwijsarrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften bij voorkeur zo dicht mogelijk op de werkvloer;

• Het in kaart kunnen brengen en interpreteren van specifieke onderwijsbehoeften bij individuele leerlingen of groepen leerlingen;

• Het kunnen stimuleren en motiveren van scholen met betrekking tot het handelingsgericht werken en het toepassen hiervan bij afstemmingsproblemen rondom leerlingen;

• Het kunnen adviseren van onderwijsteams met betrekking tot de inrichting van de ondersteuningsstructuur binnen de school en het ondersteunen bij de implementatie van veranderingen hiervan;

• Het kunnen ontwikkelen en verzorgen van scholing aan groepen onderwijsprofessionals;

Wat vragen wij
Iemand met passie voor en brede kennis van het onderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Een echte teamspeler die samen met de andere leden van het consultatieteam het ondersteuningsaanbod voor de scholen met enthousiasme uitvoert en voortdurend passend wil maken aan de ondersteuningsbehoefte van deze scholen.• HBO/ WO denk- en werkniveau met aantoonbare brede ervaring in het (voortgezet) onderwijs;
• Theoretische en praktische vakinhoudelijke kennis op het gebied van leerlingenzorg, systeembegeleiding
van scholen en het voortgezet onderwijs;
• Gespecialiseerde pedagogische en didactische kennis op het gebied van passend onderwijs aan
individuele leerlingen of groepen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
• Specialistische kennis op het gebied van handelingsgericht werken;
• In staat zijn zelfstandig te opereren binnen gestelde beleidskaders en werkafspraken;
• Aantoonbare coachings-, advies- en begeleidingsvaardigheden;
• Beheersing van oplossingsgerichte gesprekstechnieken;
• Vaardigheden in het stimuleren en motiveren van professionals tot ontwikkeling;
• Vaardigheden in het analyseren van processen en resultaten;
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;


Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie. De functie is ingedeeld in salarisschaal 10 conform de geldende cao voor voortgezet onderwijs. Wij bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar die bij gebleken geschiktheid wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De aanstellingsdatum vindt plaats in overleg, de voorkeur gaat uit naar zo spoedig mogelijk.


De procedure
U kunt uw sollicitatie en CV vóór maandag 19 oktober 2020 via email richten aan de directeur van het
samenwerkingsverband Linda de Vries (linda.devries@swvzofriesland.nl ). Inlichtingen kunt u tijdens
kantooruren van maandag tot en met donderdag telefonisch inwinnen bij Zwanet Oosterhof (06-49772111). De
1e ronde gesprekken staat gepland in week 44 (26 t/m 30 oktober 2020).

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature neem contact op met de desbetreffende school!
Margreet Verkerk
Fricolore gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.