Leeuwarden
Friesland
0.8 - 1.0 fte
Regulier
Leerlingbegeleider

Docent/begeleider OPDC

Omschrijving

Vacature

1 docent/begeleider OPDC voor 0,8- 1 fte

Met ingang van 1 mei 2023

Context van de functie

 1. Het SWV Fryslân-Noard is een samenwerkingsverband van 11 schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs met als doel passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio bereikbaar te maken. Binnen het samenwerkingsverband kennen we de volgende geledingen: Expertisecentrum, OPDC, Zorgtoewijzing en directie & ondersteunende diensten.
 2. In het OPDC worden trajecten geboden voor jongeren die tijdelijk meer nodig hebben dan het extra ondersteuningsaanbod binnen de (eigen) reguliere school. Binnen het OPDC kan optimaal ingespeeld worden op de individuele ondersteuningsbehoefte van de jongere. Tijdens het verblijf in het OPDC blijft de jongere ingeschreven op de school van herkomst.
 3. Binnen het OPDC werk je met collega’s (gedragsdeskundigen, docenten en pedagogisch medewerkers) aan de doorgaande ontwikkellijn voor leerlingen. Het OPDC bestaat uit drie groepen van wisselend aantal leerlingen met verschillende doelen waaraan gewerkt wordt (Time OUT, Start UP en Back UP) De vacature is voor de Time OUT.

Kernactiviteiten

Als docent/begeleider binnen het OPDC ben je verantwoordelijk voor:

 1. Het aansturen van het leerproces van de leerlingen, zowel individueel als in de klas.
 2. De begeleiding van jongeren in het herstel met de school van herkomst.
 3. Het onderhouden van contacten met ouders, scholen en eventueel betrokken externe (zorg) instanties.
 4. Het samen met de pedagogisch medewerker neerzetten van een klimaat waarin geleerd wordt en aan de doelen gewerkt wordt.
 5. Het voortdurend vergroten en verdiepen van eigen pedagogische en didactische kennis en vaardigheden.

Kennis, vaardigheden en attitude

 • Algemene en praktisch gerichte kennis van en ervaring met (ortho)pedagogisch en (ortho)didactisch handelen (o.a. handelingsgericht werken en herstelrecht).
 • Kennis van en kunnen omgaan met vormen van gedragsproblematiek en sociale en emotionele problemen (in de klas).
 • Kunnen differentiëren en organiseren binnen steeds wisselende omstandigheden.
 • Leerlingen kunnen motiveren.
 • Adviserende, motiverende en coachende rol kunnen vervullen voor collega docenten op vo scholen.
 • Kennis van en ervaring met conflicthantering.
 • Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van het samenwerkingsverband en van de aangesloten scholen.

Functionele contacten

 1. Met leerlingen over gedrag en studievoortgang, om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen en te inspireren.
 2. Met de pedagogisch medewerker over de ondersteuning van het leerproces en om specifieke kennis en vaardigheden over te dragen.
 3. Met ouder(s) / verzorger(s) over de ontwikkeling van hun kind.
 4. Met mentoren, teamleiders en zorgcoördinatoren van de scholen over wensen/eisen ten aanzien van lesprogramma’s om afstemming te verkrijgen.
 5. Met deskundigen en externe instanties om tot oplossingsrichtingen te komen.
 6. Met collega’s binnen het OPDC en het Expertisecentrum om tot optimale samenwerking in het belang van de leerling te komen.

Competenties specifiek voor deze functie (gebaseerd op SBL competenties)

 1. Affiniteit hebben met leerlingen met gedragsproblemen.
 2. In staat zijn om zelfstandig een klas te managen.
 3. In staat zijn om objectief te observeren en de observaties om te zetten in advies.
 4. (Onderwijskundige) wendbaarheid, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid en creativiteit.
 5. Plannen en organiseren van eigen werk
 6. Cyclisch werken en het schriftelijk verwerken van voortgang
 7. Samenwerken met collega’s: kan goed luisteren en vragen stellen.
 8. Feedback geven en ontvangen.
 9. Samenwerken met de omgeving.

Opleiding

 • HBO werk- en denkniveau met onderwijsbevoegdheid in het VO of PO

Omvang en inschaling

 • 0,8 tot 1 fte met ingang van 1 mei 2023 voor een jaar met kans op omzetting naar een vast contract
 • Indicatie schaal 10 CAO VO / op basis van ervaring en opleiding

Procedure

 • Voor meer informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Fabienne Smedinga, teamleider OPDC & Expertisecentrum: 06 - 22842708
 • Belangstellenden voor deze functie wordt gevraagd om uiterlijk donderdag 23 maart 2023 per mail een motivatiebrief met CV te sturen naar fsmedinga@swvfryslan-noard.nl.
 • De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 27 maart 2023
 • Een meeloopmoment maakt onderdeel uit van de procedure

Meer Informatie omtrent het samenwerkingsverband en de aangesloten scholen kunt u vinden op onze website: www.swvfryslân-noard.nl

Bedrijfsprofiel

SW Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO2101) is het Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. Er zijn 16 schoolbesturen bij aangesloten in 9 gemeenten.

Het doel van Passend Onderwijs is om een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden aan leerlingen. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dit betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken onze reguliere VO- en onze VSO-scholen samen in ons samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard is zowel van als voor de schoolbesturen in onze regio.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature neem contact op met de desbetreffende school!
Margreet Verkerk
Fricolore gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.