Dokkum
Friesland
0,3 fte
0,4 fte
0.5 fte
Tijdelijk
Docent Engels

Docent Engels

Omschrijving

Docent Engels (vervanging)


Vacaturekenmerken – vac. H/V Engels i.v.m. vervanging

Schoolnaam: Dockinga College – Havo | Atheneum | Gymnasium
Team: Bovenbouw
FTE: 0,3 – 0,5 fte
Graad: Eerstegraads
Aantal lessen: 7 tot 12 lessen van 50 minuten
Klassen: Bovenbouw H/V

Taken: Lestaken en overige teamtaken in overleg
Aard van de vacature: Ziekte en zwangerschapsvervanging
Ingangsdatum: Zo snel mogelijk

Einddatum: 31 juli 2024 (of zoveel eerder)

Informatie is verkrijgbaar bij: Tineke Everaarts, teamleider bovenbouw h/v

evt@dockinga.nl of 06 43187878

Reageren: Vóór woensdag 26 september 2023

Meer weten? Neem een kijkje op www.dockinga.nl

Vacaturetekst:

Fierder Onderwijs is voor het Dockinga College in Dokkum op zoek naar een LB-docent Engels.

In onze visie is het vertrouwen in de toekomst en een positieve grondhouding leidend: op alle niveaus willen wij ons richten op kansen. Daarbij gaan we uit van talenten. Op pedagogisch niveau betekent dat een positieve benadering van alle leerlingen en duidelijkheid over wat wij goed gedrag vinden. Op didactisch niveau betekent dat vooral zien waar een leerling goed in is en hem helpen de eigen talenten maximaal te ontplooien. Op personeelsgebied betekent het dat wij geloven in de talenten van het personeel en die talenten maximaal inzetten en ontplooien. Op maatschappelijk gebied betekent het dat wij elkaar (medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen) helpen kansen te zien en die te benutten. We blijven daarmee onderwijs geven in een gemeenschap waarin iedereen oog heeft voor elkaar.

Wil jij ons hierbij helpen? Reageer vandaag nog!


Identiteit
Van de medewerkers mag verwacht worden dat ze de christelijke identiteit onderschrijven. Graag zien we in uw sollicitatiebrief terug hoe u denkt bij te dragen aan de christelijke identiteit van onze school.

Fierder Onderwijs
Fierder Onderwijs is het bestuur van drie scholengemeenschappen: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. De scholengemeenschappen zijn op 1 augustus 2022 bestuurlijk gefuseerd. Naast één College van Bestuur, zijn ook diensten als HR, ICT, financiën samengevoegd tot één afdeling: Fierder Onderwijs Centraal. Deze afdeling werkt voor alle drie scholengemeenschappen. Binnen de 12 scholen die onder Fierder Onderwijs vallen, worden alle vormen van voortgezet onderwijs aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo.

Bedrijfsprofiel

Het Dockinga College heeft een breed aanbod van theorie- en praktijklessen binnen één scholengemeenschap. Wij willen vanuit een christelijke levensovertuiging goed voortgezet onderwijs aanbieden, vertaald naar de kernboodschap ‘Wij geloven in talenten’. Dit doen wij vanuit de kernwaarden betrokkenheid, vertrouwen en respect.

De school bestaat uit drie kleinschalige locaties, waar leraren en leerlingen elkaar goed kennen, en waar men oog heeft voor elkaar.

- vmbo-VAKschool
- vmbo-gt
- havo/vwo

Het Dockinga College wil een aantrekkelijke werkgever in de regio zijn. Op een informele wijze creëren we een prettige werkomgeving waar leerkrachten en leerlingen elkaar elke dag inspireren. Dit geeft ruimte voor zelfontplooiing. Leren voor het leven geldt voor zowel onze leerlingen als onze medewerkers. Alle medewerkers krijgen de mogelijkheid om zichzelf te professionaliseren, door het volgen van trainingen en/of een opleiding.

Locaties
vmbo-VAKschool
Birdaarderstraatweg 125a | Dokkum

vmbo-gt
Woudweg 140a | Dokkum

havo/vwo
klas 1 t/m 3 – Woudweg 146 | Dokkum
klas 4 t/m 6 – Parklaan 5 | Dokkum

bestuursbureau
Woudweg 140 | Dokkum
0519 – 22 96 00

Dagelijks bestuurder: dhr. G. van Lonkhuyzen

directie@dockinga.nl

Kijk voor meer informatie op onze website: www.dockinga.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature neem contact op met de desbetreffende school!
Margreet Verkerk
Fricolore gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.