Sint Anneparochie
Friesland
0.6 - 0.8 fte.
Regulier
Docent Engels

Docent Engels

Omschrijving

Bedrijfsprofiel

CSG Ulbe van Houten is een scholengemeenschap voor vmbo, voor leerlingen uit de regio Noordwest Friesland. Ook wordt hier onderwijs havo/atheneum onderbouw verzorgd door CSG Comenius. De CSG Ulbe van Houten is gehuisvest in Campus Middelsee.

De school is een christelijke school. De mensen van de Ulbe leven en werken vanuit de kernwaarden van onze school: aandacht voor elkaar, saamhorigheid, vernieuwend en verantwoordelijkheid. Dit zijn normen en waarden vanuit een christelijke levensovertuiging.

Een kansrijke school waar men er samen voor gaat!

Elk mens is uniek en verdient daarom een persoonlijke benadering.

Dit uit zich in oprechte belangstelling voor, respectvolle bejegening van en zorg voor de ander. We werken in en aan een klimaat waarin leerlingen en personeel zich door onderlinge saamhorigheid en verbondenheid geborgen voelen. In de school spant iedereen zich in om zichzelf optimaal te ontplooien, en de ander die mogelijkheid te bieden. Binnen afgesproken grenzen wordt verantwoordelijkheid voor het leren en werken en het daarbij behorend gedrag gegeven en gedragen. Samen houden we de grenzen scherp door het naleven van ondersteunende regelgeving.

Bij het vormgeven aan het leren willen we uit de leerlingen halen wat erin zit. Omdat elke leerling anders leert, is het hebben van een goede relatie erg belangrijk om de leeraspecten ‘hoofd, hart en handen’ voldoende tot hun recht te laten komen.

Bij de inrichting van de leeromgevingen in de school wordt rekening gehouden met de regionale opleidingsbehoefte. Hierdoor biedt de school innovatieve, zinvol en breed samengestelde onderwijsprogramma’s die leerlingen in staat stellen dicht bij huis onderwijs te volgen dat hen goede kansen biedt in het vervolgonderwijs.

De school bereidt zich voor op veranderingen die de komende jaren gaan plaatsvinden in het onderwijs. Daarbij denken we vooral aan Passend Onderwijs en de ontwikkelingen rondom Vernieuwend VMBO. Het Leerwerkplein, dat tevens gevestigd is in Campus Middelsee is het instrument om de leerlijnen tussen de school en het bedrijfsleven/ ondernemers in de regio te ontwikkelen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature neem contact op met de desbetreffende school!
Margreet Verkerk
CSG Liudger (Fricolore) gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.