Leeuwarden
Friesland
0.6 fte.
Regulier
Orthopedagoog/Psycholoog

Gedragsdeskundige (psycholoog/orthopedagoog)

Omschrijving

Gedragsdeskundige (psycholoog/orthopedagoog) Expertisecentrum voor 0,6 fte

Per 1 mei 2023

Context van de functie

 1. Het SWV Fryslân-Noard is een samenwerkingsverband van 11 schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs met als doel passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio bereikbaar te maken. Binnen ons samenwerkingsverband kennen we de volgende geledingen: Expertisecentrum, OPDC, Zorgtoewijzing en directie & ondersteunende diensten.
 2. Binnen het Expertisecentrum werk je met collega’s (gedragsdeskundigen en consulenten passend onderwijs) aan het ondersteunen van de aangesloten VO-scholen bij het vormgeven van de extra ondersteuning in de school. Elke medewerker van het Expertisecentrum is werkzaam binnen één of meer scholen en binnen het gebouw van SWV Fryslân-Noard.

Kernactiviteiten

Als gedragsdeskundige binnen het Expertisecentrum ben je verantwoordelijk voor:

 1. Het adviseren van het management van de scholen op het terrein van de ondersteuningsstructuur zodat leerlingen niet tussen wal en schip vallen (preventie).
 2. Het ondersteunen en begeleiden van docenten en schooldirecties bij de aanpak van leer- en psychosociale problemen van groepen leerlingen binnen de school.
 3. Het leveren van een bijdrage aan het zorg(advies)overleg van de scholen
 4. Het op peil houden van en het bijdragen aan de ontwikkeling binnen het vakgebied, je eigen specialismes en de ontwikkelingen binnen het Expertisecentrum.

Kennis, vaardigheden en attitude

 • Kennis van veranderprocessen in het onderwijs.
 • Onderschrijven van en ervaring met de uitgangspunten van handelingsgericht werken.
 • Kennis van en ervaring met leer- en ontwikkelingsstoornissen gerelateerd aan de onderwijsleersituatie.
 • Inzicht in taakstelling, organisatie en werkwijze van de scholen, de ondersteuningsstructuur en de sociale kaart in de regio.
 • In staat zelfstandig te opereren binnen gestelde beleidskaders en werkafspraken
 • Positieve houding ten opzichte van ontwikkelingsmogelijkheden van docenten en andere professionals binnen de school.
 • Gespecialiseerde theoretische kennis van en ervaring met het vakgebied van orthopedagogiek en psychodiagnostiek en het algemene terrein van leerlingbegeleiding en (ortho)didactiek.
 • Kunnen signaleren, hulpvragen verhelderen, adviseren, begeleiden, verbinden en reflecteren op eigen handelen.
 • Vaardig in het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
 • Kennis van en inzicht in testmateriaal en vaardig in de afname en interpretatie van uitslagen en opstellen van onderzoeksverslagen.

Functionele contacten

 • Met docenten en directies van scholen om hen te adviseren en te ondersteunen m.b.t. de aanpak van (complexe) problemen van (groepen) leerlingen.
 • Met zorgteams en andere betrokkenen over de invulling, uitvoering en voortgang van behandelplannen en om verschillen van inzicht en conflicterende belangen op te lossen.
 • Met leerlingen tijdens testen en observaties om te motiveren, instrueren en begeleiden.
 • Met ouders om te adviseren en om afstemming te verkrijgen over de begeleiding/ondersteuning.
 • Met externe deskundigen over doorverwijzing van leerlingen om informatie te verstrekken en te verkrijgen.
 • Met collega’s binnen het samenwerkingsverband over de vormgeving en uitvoering van leerlingenzorg in de regio, om af te stemmen.

Competenties specifiek voor deze functie

 1. Veranderprocessen op gang kunnen brengen
 2. Oordeelsvorming en analyse
 3. Contact leggen met de leerling en anderen
 4. Plannen en organiseren eigen werk
 5. Kwaliteitsgericht (professionalisering)
 6. Samenwerken met de omgeving
 7. Reflectie en ontwikkeling
 8. Klantgerichtheid (service-oriëntatie)

Opleiding

 • WO werk- en denkniveau; afgeronde universitaire opleiding bij voorkeur onderwijskunde, psychologie of orthopedagogiek bij voorkeur met didactische kennis.

Omvang en inschaling

 • 0,6 fte per 1 mei 2023
 • schaal 11 CAO VO (OOP)

Procedure

 • Voor meer informatie over deze vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Fabiënne Smedinga, teamleider Expertisecentrum & OPDC: 06 -22842708
 • Belangstellenden voor deze functie wordt gevraagd om uiterlijk 27 maart 2023 per mail een motivatiebrief met CV te sturen naar fsmedinga@swvfryslan-noard.nl.
 • De gesprekken zullen plaatsvinden woensdag 5 april. Bij het gesprek zullen een gedragskundige, onderwijsconsulent en de teamleider aanwezig zijn.

Meer informatie omtrent het samenwerkingsverband en de aangesloten scholen kunt u vinden op onze website: www.swvfryslân-noard.nl

Bedrijfsprofiel

SW Samenwerkingsverband Fryslân-Noard (VO2101) is het Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. Er zijn 16 schoolbesturen bij aangesloten in 9 gemeenten.

Het doel van Passend Onderwijs is om een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden aan leerlingen. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dit betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken onze reguliere VO- en onze VSO-scholen samen in ons samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband Fryslân-Noard is zowel van als voor de schoolbesturen in onze regio.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature neem contact op met de desbetreffende school!
Margreet Verkerk
Fricolore gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.