Drachten
Friesland
0.4 - 0.8 fte
Regulier

Onderwijskundig beleidsmedewerker Passend Onderwijs (0,4-0,8 fte)

Extra informatie

Samenwerkingsverband passend onderwijs Zuidoost-Friesland VO zoekt een

Onderwijskundig beleidsmedewerker Passend Onderwijs (0,4 - 0,8 fte)

Toelichting op de vacature

Het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO is een relatief jonge organisatie (gestart 1 augustus 2014). Binnen dit samenwerkingsverband participeren 16 schoolbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs met in totaal 36 schoollocaties (17.000 leerlingen) in de regio Zuidoost Friesland. Het samenwerkingsverband heeft als taak om het beleid passend onderwijs met de aangesloten schoolbesturen vorm te geven binnen de wettelijke kaders. Het beleid is vastgelegd in het ondersteuningsplan dat minimaal een keer per vier jaar wordt opgesteld (zie website). Het team van het samenwerkingsverband bestaat uit 20 medewerkers. Het gaat hierbij om een staf (directeur en twee onderwijskundig beleidsmedewerkers), een secretariaat, een consultatieteam, een thuiszittersteam, een team ondersteuningstoewijzing en een OPDC-team. De onderwijskundig beleidsmedewerker Passend Onderwijs maakt deel uit van de staf van het samenwerkingsverband. De functie heeft een beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend karakter ten behoeve van het gehele samenwerkingsverband.

De beschrijving van de functie van onderwijskundig beleidsmedewerker Passend Onderwijs is algemeen van aard. Het betreft een dynamisch en veelzijdige functie. Naast een aantal vaste werkzaamheden zijn er specifieke thema’s en projecten waar de onderwijskundig beleidsmedewerker mee aan de slag gaat.

Wat verwachten wij van de kandidaat

De onderwijskundig beleidsmedewerker kan

• onderzoek verrichten naar ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en relevante ontwikkelingen en tendensen signaleren om van daaruit beleidsvoorstellen te schrijven;

• beleidsnotities en beleidsadviezen opstellen en vervolgens zorgdragen voor een operationele vertaling van geformuleerde doestellingen;

• beleidsvoornemens beoordelen en adviezen opstellen ten behoeve van overlegsituaties van de directie;

• vooroverleg uitvoeren voor het verkrijgen van nadere informatie dan wel inventariseren en afstemmen van standpunten;

• de directie adviseren of vertegenwoordigen bij het overleg met externe instanties;

• interne en externe contacten onderhouden en/of onderhandelen met vertegenwoordigers van doelgroepen, branches, overheden en adviesbureaus;

• onderwijskundige, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen inventariseren en analyseren;

• het systeem van kwaliteitszorg uitvoeren;

• de resultaten van het systeem van kwaliteitszorg analyseren en beschrijven;

• knelpunten bij de uitvoering van het systeem van kwaliteitszorg signaleren en waar nodig aanbevelingen doen om het instrumentarium te verbeteren;

• interne beleidsprocessen ondersteunen en collega’s adviseren bij uitvoering van hun werkzaamheden;

• procedures en werkprocessen binnen het samenwerkingsverband monitoren en waar nodig aanbevelingen doen om deze te verbeteren ;

• complexe maatwerkvragen van scholen en ouders beantwoorden

Competenties

Je onderschrijft en draagt de visie en het beleid van het samenwerkingsverband uit. Daarnaast ben je in staat om zelfstandig te opereren binnen de gestelde beleids- en werkafspraken. Je omarmt de uitgangspunten van het handelingsgericht werken en kan deze in je beleidsstukken vertalen. Daarbij horen de volgende competenties, kennis en vaardigheden:

• Analytisch denk- en abstractievermogen;

• Helicopterview;

• Zelfreflectie;

• Integer;

• Omgevingsbewust;

Kennis en vaardigheden

• HBO / WO werk- en denkniveau;

• Brede theoretische en praktische kennis op het beleidsterrein Passend Onderwijs en relevante aanverwante beleidsterreinen;

• Inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; • Vaardigheid in het bereiken van afstemming over het opstellen van beleidsnotities en beleidsvoorstellen;

• Vaardigheid in het opzetten, begeleiden en uitvoeren van projecten;

• Aantoonbare vaardigheden in het opstellen van rapportages en beleidsadviezen;

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

Wat bieden wij

Een afwisselende en uitdagende functie in een relatief jonge organisatie. De functie is ingedeeld in salarisschaal 10 of 11 (afhankelijk van je ervaring) conform de geldende cao voor voortgezet onderwijs. Wij bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar, die bij gebleken geschiktheid wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd. De aanstelling vindt plaats bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuidoost-Friesland VO. De functie komt beschikbaar per 1 januari 2021. Het is mogelijk om, binnen de beschikbare formatie, de functie door twee personen in te vullen.

De procedure

U kunt uw sollicitatie en CV vóór maandag 19 oktober 2020 via email richten aan de directeur van het samenwerkingsverband Linda de Vries (linda.devries@swvzofriesland.nl). Inlichtingen kunt u tijdens kantooruren van maandag tot en met donderdag telefonisch inwinnen bij Zwanet Oosterhof (06-49772111). De 1e ronde gesprekken staat gepland op vrijdag 23 oktober 2020.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature neem contact op met de desbetreffende school!
Margreet Verkerk
Fricolore gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.