CSG Comenius

School voor praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en atheneum
Persoonlijke aandacht, wederzijds respect en geloof in ieders talent zijn de kernwaarden van CSG Comenius. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich goed ontwikkelen en hun eigen plek vinden in de samenleving. Daarbij maakt het niet uit of iemand een kei is in leren of liever met z'n handen werkt. Iedere leerling verdient de zorg en aandacht die nodig zijn om zijn of haar talenten te ontwikkelen. 

Bezoekadres

Robert Kochstraat 6
8921 VX Leeuwarden  

Postadres

Postbus 193
8900 AD Leeuwarden  

Directeur: dhr. H. Wildeboer

T (058) 234 7670
E

Kijk voor meer informatie op onze website: www.csg-comenius.nl