Spegel

De Fricolore Spegel is een visitatieproject. Kenmerkend voor de Fricolore Spegel is dat er vele lessen worden bezocht: het draait om het primaire proces.

Visitaties spelen een rol in de kwaliteitszorg van de scholen als aanvulling op de zelfevaluatie die zij zelf maken. Met de visitaties wil Fricolore het nadenken over onderwijskwaliteit en de relatie met het eigen handelen van de scholen stimuleren.

Voor personeelsleden van scholen die op korte termijn een visitatie in het kader van de Fricolore Spegel kunnen verwachten is een folder met nadere informatie beschikbaar:

Folder Fricolore Spegel

Handboek Fricolore Spegel

U heeft niet alle verplichte velden ingevuld