De Diken

De Diken
Per 1 augustus 2019 zijn De Zuiderpoort en Praktijkschool Sneek gefuseerd en valt de Algemeen Bijzondere school voor Praktijkonderwijs De Diken onder CVO Zuid-West Fryslân. Sinds eind 2009 werkten De Zuiderpoort en De Praktijkschool Sneek onder één dak. Deze samenwerkingslocatie werd voorheen ook al De Diken genoemd.
De Diken in het kort:
Onze school bereidt de leerlingen voor op functies op de regionale arbeidsmarkt.
Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs met gerichte aandacht voor: werken, wonen, vrije tijd en goed burgerschap van onze leerlingen.
Wij werken eraan dat de leerlingen later zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren en dat ze in staat zijn een arbeidsplaats te verwerven en te behouden. Indien mogelijk stromen leerlingen na de praktijkschool door richting een ROC.

Bezoekadres

Hemdijk 20
8601 JV Sneek
T (0515) 85 98 02 

Directeur: 

Kijk voor meer informatie op onze website: www.dediken.nl.