Dockinga College

Het Dockinga College is een christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs met vmbo, havo en vwo. Onze school heeft 4 onderwijsgebouwen, waarvan drie in Dokkum en een in Ferwert. Het zijn kleine scholen, waar de leraren en leerlingen elkaar goed kennen. Dat maakt het leren gemakkelijker. 

Bezoekadres

Woudweg 140 
9101 VP Dokkum

Postadres

Postbus 66 
9100 AB Dokkum

Dagelijks bestuurder: dhr. G. van Lonkhuyzen

T (0519) 22 96 00

Kijk voor meer informatie op onze website: www.dockinga.nl