(basis)training vertrouwenspersonen in de school

(basis)training vertrouwenspersonen in de school

Inhoud

Vertrouwenspersonen op school spelen een belangrijke rol als het gaat om de sociale veiligheid en zijn het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen en machtsmisbruik (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie, geweld en (mis)communicatie). Het adequaat omgaan met meldingen en opvangen en begeleiden van klagers vergt kennis en vaardigheden. Naast het bespreken van de (basis-)vaardigheden is ontmoeting en leren met en van elkaar – binnen de scholen van Fricolore – een doel. We doen dit samen met de Stichting School en Veiligheid. De training wordt gevolgd door een terugkomdag, die we jaarlijks gaan organiseren. Zo willen we een netwerk van vertrouwenspersonen in onze regio gaan opbouwen.
 
Opzet programma

 
Het werkterrein  heeft de volgende drie hoofdtaken:
1. Opvang, begeleiding en verwijzing.
2. Voorlichten en informeren.
3. Gevraagd en ongevraagd adviseren.
 
Om deze taken naar behoren uit te kunnen voeren is het van belang dat een vertrouwenspersoon de volgende onderdelen van de taak voldoende beheerst. Het gaat hierbij om:
•             kennis
•             basishouding
•             vaardigheden/competenties.
 
Tijdens de eerste twee dagen komen de aspecten ‘kennis’, ‘basishouding’ en  ‘vaardigheden’ van het vertrouwenswerk aan bod. Onder andere de (nieuwe) wettelijke kaders,  taken en bevoegdheden, klachtbehandeling,  en gesprekstechnieken. Daarnaast zullen we aandacht geven aan relevante actuele ontwikkelingen en aan pesten.
De scholing heeft een intensief karakter waarbij informatieve onderdelen worden afgewisseld met het oefenen van praktijksituaties. Het doel van de bijeenkomsten is dat de deelnemers  hen kennis en vaardigheden  bewust in kunnen zetten bij de opvang en begeleiding van klagers.
 
Programmaonderdelen per dag
 
dag 1 ‘Kaders vertrouwenswerk’
wettelijke kaders
taken
functie/taakafbakening
klacht en zorg routes

 
dag 2 'Reflectie en bewustwording t.b.v. ‘Het eerste gesprek’
<!-- -->vertrouwen geven en krijgen
klachtanalyse en klachtdefinitie
pesten en de vertrouwenspersoon
 
Terugkomdag
Na de tweede dag gaan de deelnemers op hun locaties inventariseren wat voor bagage zij nog missen als vertrouwenspersoon. Op de terugkomdag komen die onderdelen langs welke aangedragen zijn door de deelnemers, waar nog behoefte aan is. De ingebrachte punten worden aan de trainer doorgegeven, die ze vervolgens de punten uitgewerkt/voorbereidt voor deze terugkomdag. Tevens maken we op de terugkomdag afspraken over het netwerk.
 
Data

Twee trainingsdagen (data nog niet bekend).
De terugkomdag wordt in overleg vastgesteld.
De trainingsdagen zijn van 09.00 – 20.00 en van 09.00 – 16.00 uur op Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6 te Bakkeveen.
Opgave via de Fricolore Academy
Maximum aantal plaatsen: 20

Aanmeldformulier

Fricolore gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.