CSG Ulbe van Houten

Welkom bij het CSG Ulbe van Houten

CSG Ulbe van Houten is een scholengemeenschap voor Vmbo, voor leerlingen in regio Noordwest Friesland. De school is gehuisvest in de prachtige Campus Middelsee, een splinternieuw gebouw dat sinds 2015 in gebruik is. Hier wordt ook onderwijs aangeboden op het niveau Havo en Atheneum (onderbouw 1-2-3) verzorgd door CSG Comenius.

CSG Ulbe van Houten is een christelijke school.
De medewerkers van de Ulbe werken vanuit de kernwaarden:
-persoonlijke aandacht
-vertrouwen
-saamhorigheid
-respect

Een kansrijke school waar we staan voor goed en UITDAGEND onderwijs!

Ieder mens is uniek en verdient daarom een persoonlijke benadering. Dit uit zich in oprechte belangstelling voor elkaar, en een respectvolle bejegening en zorg voor de ander. We werken aan een pedagogisch klimaat waarin leerlingen en personeel zich veilig en geborgen voelen. Op de Ulbe wordt een ieder de kans geboden om zich zo optimaal mogelijk te ontplooien.

Om zo goed mogelijk te kunnen leren en werken is een heldere structuur nodig met de daarbij horende afspraken en regels. We hechten erg aan orde, netheid en rust in de school; beter gezegd een optimale leeromgeving.

Binnen onze gestructureerde lessen willen we uit de leerlingen halen wat erin zit. Als vertrekpunt zetten we in op een goede relatie met onze leerlingen.
Bij de inrichting van de leeromgeving in de school wordt rekening gehouden met de regionale opleidingsbehoefte. Hierdoor biedt de school moderne , zinvolle en breed samengestelde onderwijsprogramma’s die de leerlingen in staat stellen dicht bij huis onderwijs te volgen dat hen goede kansen biedt in het vervolgonderwijs.

Het Leerwerkplein (LWP) , dat ook gevestigd is in de Campus Middelsee, is het instrument om de relatie tussen de school en het bedrijfsleven in de regio te versterken. Het LWP wil hierdoor de leerlingen binden aan de eigen regio.

Op 1 augustus 2016 werken aan de CSG Ulbe van Houten 56 personeelsleden en volgen ongeveer 390 leerlingen onderwijs op de Campus Middelsee.

- De basis-/kader-klassen: bieden een prima doorstroom naar de bovenbouw: Dienstverlening & Commercie, Verzorging, Handel & Administratie.
- De Tl-klassen: met het vak Technologie in klas 3 en 4 worden leerlingen optimaal voorbereid op het vervolgonderwijs op het MBO.
- De havo-/atheneum-klassen: vallen onder CSG Comenius. Dezelfde lessentabel en lesmethoden als in Leeuwarden. Het vak Skills is bijzonder. Hier worden vaardigheden voor verdere studie ontwikkeld.

Onderwijsvormen

VMBO Theoretische Leerweg
VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg
VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg
HAVO/Atheneum Onderbouw (CSG Comenius)
CSG Ulbe van Houten

Adres gegevens

Hartman Sannesstraat 5
9076 EB ST. ANNAPAROCHIE
Fricolore gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.