Drachten
Friesland
0,2 fte
0,3 fte
Tijdelijk
Docent Godsdienst

Docent Godsdienst

Omschrijving

Fierder Onderwijs is voor het CSG Liudger Raai in Drachten op zoek naar een LB docent godsdienst voor 0,2-0,3 FTE.


Vanwege vervanging van één van onze collega’s zijn wij op zoek naar een enthousiaste docent godsdienst die het leuk lijkt deze lessen te verzorgen aan de leerlingen op CSG Liudger Raai.

Het vak godsdienst heeft in de onderbouw van zowel havo als vwo een belangrijke plaats in het totale lesprogramma. Met de godsdienstlessen sluiten we aan bij de belevingswereld van onze leerlingen en wat er speelt in onze maatschappij. Als godsdienstdocent vind je het belangrijk dat leerlingen kennismaken met de joods-christelijke geloofstradities en leren over de vijf grote wereldreligies en hun geloofsperspectieven. Het lesprogramma kenmerkt zich door een open blik op de vijf grootste wereldreligies, waarbij kennis over levensbeschouwing, normen, waarden en ethiek leerlingen in toenemende mate staat te stelt hierin beargumenteerd eigen keuzes te maken.

CSG Liudger Raai is een school voor havo en vwo. De school biedt leerlingen extra uitdaging bij tweetalig onderwijs, het gymnasium en het technasium. Betekenisvol onderwijs staat bij Raai centraal. Wij verzorgen kwalitatief uitstekend onderwijs, gericht op kwalificatie, socialisatie én persoonsvorming om leerlingen optimaal voor te bereiden op hun toekomst. Daarbij hechten we er veel waarde aan dat het onderwijs voor leerlingen betekenisvol, uitdagend, aantrekkelijk en toegankelijk is. Naast het opdoen van kennis krijgen onze leerlingen de gelegenheid zich te ontwikkelen tot ondernemende, zelfstandige en weerbare mensen, mensen die in vrijheid keuzes maken en sociaal handelen. Leerlingen moeten zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen en verlaten de school niet alleen met een diploma, maar ook met vaardigheden waarmee ze zich kunnen redden in de samenleving. Leren doen ze dan ook niet alleen binnen de school, maar ook tijdens projecten en excursies in het binnen- en buitenland.

Als onze nieuwe collega heb je een 1e graads bevoegdheid godsdienst. Daarnaast ben je door jouw enthousiasme een frisse toevoeging aan het team dat zich kenmerkt door een leerlinggerichte aanpak en collegialiteit; weet je met de sectie en het team met ideeën te komen om de lessen en onze projecten te vernieuwen en te versterken. Je bent een teamplayer, die beschikt over brede pedagogisch-didactische vaardigheden, zodat je maatwerk kunt bieden aan je leerlingen. Daarnaast ben je digitaal vaardig; bied je van een coachende manier van begeleiding aan; toon je eigenaarschap over je eigen professionalisering waarbij zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling voor jou vanzelfsprekend zijn.
Heb jij interesse in deze vacature? Mail dan je CV en je motivatie naar gsoet@csgliudger.nl


Identiteit
Van medewerker van CSG Liudger Raai mag verwacht worden dat ze een positieve kijk hebben op de christelijke identiteit van CSG Liudger. Graag zien we in jouw sollicitatiebrief terug hoe jij denkt bij te dragen aan de identiteit van onze school.


Wat we je te bieden hebben
Fierder Onderwijs biedt haar medewerkers in de eerste plaats een prettig werkklimaat met een open en informele cultuur. Daarnaast zijn natuurlijk de arbeidsvoorwaarden belangrijk.
Wij bieden je:
• een salaris tussen de € 3.301en € 5.030 op basis van een fulltime LB-aanstelling conform de cao-vo;
• een aanstelling van een jaar bij de reguliere functie en bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid tot verlenging;
• 8% vakantietoeslag, een 13e maand en een bindingstoelage wanneer het einde van de functieschaal is bereikt;
• een laptop om je optimaal te faciliteren in je werk;
• gratis dekking tegen (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid;
• korting op diverse verzekeringen (waaronder ziektekosten- en autoverzekering);
• opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
• deelnamemogelijkheden aan verschillende regelingen zoals bedrijfsfitness en een fietsregeling;
• verschillende spaarregelingen.


Fierder Onderwijs
Fierder Onderwijs is het bestuur van drie scholengemeenschappen: CSG Liudger, Dockinga College en Lauwers College. De scholengemeenschappen zijn op 01 augustus 2022 bestuurlijk gefuseerd. Naast één College van Bestuur, zijn ook diensten als HR, ICT, financiën samengevoegd tot één afdeling: Fierder Onderwijs Centraal. Deze afdeling werkt voor alle drie scholengemeenschappen. Binnen de 11 scholen die onder Fierder Onderwijs vallen, worden alle vormen van voortgezet onderwijs aangeboden: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo en vwo.

Bedrijfsprofiel

Accent op aandacht

Bij CSG Liudger ligt het accent op aandacht
- Aandacht voor goed onderwijs met een groot aanbod aan opleidingsmogelijkheden
- Aandacht voor onze leerlingen door een goede leerlingbegeleiding en zorg voor geborgenheid en veiligheid
- Aandacht voor onze medewerkers door te investeren in groei en ontwikkeling
- Aandacht voor onze identiteit door in het onderwijs de christelijke levensbeschouwing nadrukkelijk een plaats te geven
- Aandacht voor extra activiteiten op kunstzinnig, cultureel en sportief gebied vóór maar ook dóór leerlingen

Maar hoe merk je dat in het onderwijs?
- Door het ontwikkelen van sociale vaardigheden, van het besef van waarden en normen en van samenwerking, elke dag weer
- Door veel aandacht te besteden aan extra activiteiten (cultureel, creatief en sportief) in en naast het lesprogramma. Elk jaar is er een veelzijdig aanbod. Enkele voorbeelden: streetdance, visagie/make up, schoolorkest, zelfverdediging voor meisjes, cursus sociale vaardigheden en voor ouders “positief omgaan met pubers”. Dit is slechts een greep!
- Door faciliteiten te organiseren voor leerlingen die topsport bedrijven.
- Door vernieuwend bezig te zijn binnen het onderwijs, bijvoorbeeld door extra vakken aan te bieden en door opleidingsmogelijkheden te verbreden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze vacature neem contact op met de desbetreffende school!
Margreet Verkerk
Fricolore gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.