F. Ontwikkelingsgericht Assessment

Inhoud
Tijdens dit assessment wordt een ‘foto’ gemaakt waardoor de deelnemer (nog) beter zicht krijgt op zichzelf als - potentiële - leraar LC of LD of teamleider.
Tijdens het eindgesprek worden de kansen voor ontwikkeling besproken voor de volgende 5 competenties:
1. sturen in groepen
2. beïnvloeden van individuele collega’s
3. initiëren van onderwijsveranderingen
4. planmatig werken
5. persoonlijke effectiviteit

Doelgroep
- Potentiële docenten LC en LD
- Docenten LC en LD die willen werken aan hun professionalisering
- Potentiële/beginnende teamleiders

Organisatie
Het assessment neemt een hele dag in beslag. Per dag is plaats voor maximaal 4 deelnemers.

Gedragslijn bij afzeggingen                                        
De aanmelding vindt plaats in overleg met de leidinggevende. In geval van verhindering vindt restitutie plaats                                        
> tot vier weken voor de eerste datum van de training:                        100%                
> tot twee weken voor de eerste datum van de training:                        50%                
> tot twee dagen voor de eerste datum van de training:                        de beinvloedbare kosten voor de accommodatie                
                                        

Ontwikkelingsgericht Assessment C17dSBIMis 8 RU